Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Een belangrijke rol hierin speelt de cliëntenraad. Zij heeft namelijk inspraakrecht en denkt mee over het beleid van SGE.

Waar houdt de cliëntenraad van SGE zich mee bezig?

Cees Kok, interim-voorzitter en Shanti Mohamed Jousuf, lid van de cliëntenraad vertellen in een kort interview over het belang van een cliëntenraad en waar de raad zich o.a. mee bezighoudt.

Wat doet de cliëntenraad precies?
De cliëntenraad is een officieel SGE adviesorgaan. In de 
cliëntenraad kunnen cliënten vanuit alle SGE gezondheidscentra deelnemen. 

Cees Kok - “Ik ben een kritische SGE cliënt en ik vind het fijn om mee te denken en te werken in de cliëntenraad.”  

‘Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de SGE cliënten. Door deelname aan de cliëntenraad draag je bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Leden denken mee, geven gevraagd en ongevraagd advies.’, zegt Cees.

‘Samen met een lid van de Raad van Bestuur bespreken we zaken, die de gemeenschappelijke belangen van SGE cliënten raken. Normaliter komt de cliëntenraad 1 x per 2 maanden bijeen, maar door het coronavirus worden de bijeenkomsten momenteel via Zoom georganiseerd.’

Cees vertelt vervolgens ook over de goede samenwerking tussen de cliëntenraad en SGE. ‘ Wat erg prettig werkt, is de open communicatie met zowel Raad van Toezicht, als bestuurders als zorgprofessionals binnen SGE. We kunnen altijd onze zorgen uitspreken en onze vragen voorleggen.’

Toekomstvisie 2021: cliëntenraad in een nieuw jasje 
De cliëntenraad heeft de ambitie om zich meer te profileren als een zelfstandige organisatie. Shanti laat weten, dat de cliëntenraad trainingen aan alle leden wil gaan aanbieden. Deze trainingen dragen bij aan het effectief vervullen van de rol als cliëntenraadslid. ‘Vanuit de cliëntenraad verwachten we namelijk optimale inzet en een kritische en professionele houding van leden.’

Er staan natuurlijk nog veel meer zaken op de agenda. Maar één van de belangrijke zaken in 2021 is het opzetten van een digitaal cliëntenpanel. ‘Door direct informatie te ontvangen van andere SGE cliënten, kan de cliëntenraad zich een beter beeld vormen van wat er leeft bij zijn achterban.’

Vacature digitaal cliëntenpanel
Wilt u ook een stem in zaken die u belangrijk vindt? Meld u dan via clientenraad@sge.nl aan als lid van de digitale cliëntenpanel en praat mee!  

Delen

Informatie

Geplaatst
6 april 2021

Onderwerp(en)
Uitgelicht
NPA kwaliteitskeurmerk
NPA kwaliteitskeurmerk
Geplaatst: 4 mei 2021

NPA (Accreditering van het Nederlandse Huisartsen Genootschap) is hét kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk. Eind vorig jaar zijn alle SGE centra ge-audit door de NPA. Een kritische auditor onderzoekt op basis van gesprekken met medewerkers, vragenlijsten en checklists of de kwaliteit van de huisartsenzorg voldoet aan de richtlijnen van de NPA.

Planning vaccinaties vanuit onze praktijk
Planning vaccinaties vanuit onze praktijk
Geplaatst: 3 mei 2021

Als huisartsenpraktijk vaccineren wij mensen die geboren zijn in de jaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960. Ook vaccineren we mensen die het syndroom van Down hebben en geboren zijn in 1960 en ouder en mensen die morbide obesitas hebben en die geboren zijn in 1960 en ouder.

Rode Kruis vervoer naar coronavaccinatie
Rode Kruis vervoer naar coronavaccinatie
Geplaatst: 19 april 2021

Voor sommige mensen is het lastig om een coronavaccinatie locatie te bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. In sommige gevallen kan het Rode Kruis u naar de vaccinatiestraat brengen.

Informatie voor gebruikers van corona zelftesten
Informatie voor gebruikers van corona zelftesten
Geplaatst: 13 april 2021

De zelftest is alleen bedoeld voor mensen die geen klachten hebben en die extra zekerheid zoeken omdat zij zich in gezelschap gaan begeven (bijvoorbeeld school, werk, bezoek familielid).

Cliëntenraad SGE
Cliëntenraad SGE
Geplaatst: 6 april 2021

SGE beschikt over een cliëntenraad. Maar waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig? Lees het interview met Cees Kok, interim-voorzitter en Shanti Mohamed Jousuf, lid van de cliëntenraad en het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad.

Overname podotherapiepraktijk
Overname podotherapiepraktijk
Geplaatst: 30 maart 2021

Ik ben Maartje Trompetter. Per 1 april neem ik de podotherapiepraktijk in SGE Tongelre over van Frank en Ilse van de Boogaard (Podotherapie Eindhoven).