Hart- en vaatziekten Behandelteam


De eerste persoon in uw behandelteam bent u zelf. We vinden het belangrijk dat u een actieve rol heeft in uw behandeling. Dit noemen we zelfmanagement. U denkt en beslist mee over uw behandeling.

Daarnaast zijn de huisarts, de praktijkondersteuner en diverse andere zorgverleners betrokken in het behandelteam. Zij informeren en adviseren u over de behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over eventuele risico’s. Ook coachen zij u hoe u om kunt gaan met uw ziekte en het een plaats kunt geven in uw dagelijkse leven. U kiest zelf welke zorg u daarbij belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. 

Om u beter te ondersteunen op de momenten dat u vragen heeft, beschikken we over een digitaal
patiëntenportaal IkbenVIP. Hier kunt u uw gezondheidsplan inzien, thuismeting doorgeven of een bericht sturen naar de praktijkondersteuner.

Welke zorgverleners werken met u samen in het zorgprogramma?

  • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft u zo nodig medicatie voor. 
  • Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting, houdt de controle afspraken met u en/of begeleidt u digitaal via IkbenVIP en overlegt met de huisarts indien medicatie aanpassingen nodig zijn. Hij/zij helpt u bij het formuleren van uw gezondheidsdoelen in uw gezondheidsplan.
  • Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner. Zij heeft een belangrijke administratieve taak.
  • Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie.
  • Diëtiste en leefstijldeskundigen: ondersteunen u om risico te verlagen door te werken aan een gezonde leefstijl, dit kan met een 'dieet op maat' door de diëtisten of deel te nemen aan groepsbijeenkomsten: Gezond voor Hart en Vaten of een zoutworkshop of supermarktrondleiding.
  • Fysiotherapeut: helpt uw conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma. Bewegen heeft een belangrijk risico verlagend effect. 
  • Praktijkondersteuner GGZ:  helpt bij psychische problemen die te maken hebben met uw ziekte, het accepteren daarvan of problemen op werk of in het gezin.


Uitgelicht
Boostervaccinaties verlopen via de GGD
Boostervaccinaties verlopen via de GGD
Geplaatst: 23 november 2021

De huisarts heeft geen rol meer in het toedienen van COVID-vaccinaties. ----- The booster vaccinations are provided by the GGD.

Enquête Digitaal Gezondheidscentrum
Enquête Digitaal Gezondheidscentrum
Geplaatst: 10 november 2021

- De enquête is gesloten -

Coronavirus - laatste update
Coronavirus - laatste update
Geplaatst: 8 november 2021

Aanpassing coronamaatregelen binnen SGE met ingang van maandag 8 november.